JSN Gruve - шаблон joomla Окна

Seksi Pengawasan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pengawasan Tenaga Kerja ;
  2. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program Seksi Pengawasan Tenaga Kerja ;
  3. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ;
  4. Pelaksanaan Tindakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ;
  5. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian serta pemberian pengesahan terhadap pemakaian peralatan listrik dalam rangka Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ;
  6. Pelaksanaan ketatausahaan ;
  7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja ; dan
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Add comment


Security code
Refresh

Go to top